Moje nepřítomnosti

Moje nepřítomnosti

Tato sekce přehledně zobrazuje Vaše nepřítomnosti a slouží pro zadávání a schvalování Vašich absencí.

Nová žádost

Tlačítko Nová žádost vyvolá okno s formulářem. V něm zvolte Typ žádosti, vyberte Kontrakt a Typ nepřítomnosti a uveďte Poznámku/důvod absence.

Po vytvoření žádosti tlačítkem Přidat dny nepřítomnosti zadejte dny plánované nepřítomnosti (použijte ikonu  ), vyberte Počet hodin odpovídající Vaší denní směně a případně napište Poznámku/důvod.

Schvalovací proces nové žádosti zahájíte v okně vyvolaném tlačítkem Panel schvalování. Zde vyberte schvalovatele a potvrďte tlačítkem Přidat. Je-li potřeba schválit žádost na více úrovních, stejným postupem zvolte a přidejte další schvalovatele. Schvalovací proces pak spustíte tlačítkem Zahájit schvalovací proces. Dokud žádost není schválená, je možno její obsah editovat a dny lze přidávat i ubírat volně.

Stav Vaší žádosti a průběh schvalování si můžete kdykoliv zobrazit v Panelu schvalování. O jednotlivých změnách stavu žádosti jste informováni notifikací.

Úprava žádosti

Dokud žádost není schválená, je možné ji dodatečně Upravit. Je zde i možnost označit dané dny a ty následně mazat či přidávat hromadně.

Změna či zrušení schválené žádosti

Ještě před plánovaným termínem můžete provést změny či úplné zrušení již schválené žádosti o nepřítomnost. Použijte stejný způsob jako při založení nové žádosti: tlačítkem Nová žádost vyvoláte okno žádosti a jako Typ žádosti uveďte Změna nepřítomnosti. Dále pokračujte stejně jako při zakládání nové žádosti. V druhé části žádosti tlačítkem Přidat změnu nepřítomnosti vyvoláte okno, ve kterém se zobrazí Vaše již schválená žádost, kterou chcete změnit či zrušit. Tlačítkem Změnit tuto nepřítomnost nebo Zrušit tuto nepřítomnost potvrďte svou volbu a tlačítkem Vytvořit okno zavřete. Zahajte schvalovací proces tlačítkem Panel schvalování. O jednotlivých změnách stavu žádosti jste informováni notifikací.