Prostředí MySmartplace

MySmartplace

Úvodní stránku, která se zobrazí po Vašem přihlášení do platformy, nazýváme Osobní menu. Stránku jsme rozdělili na 3 sloupce:

  1. Levý sloupec je menu s pracovními nástroji, podklady a přehledy.
  2. Prostřední sloupec je klíčovým rozcestníkem do pracovních modulů.
  3. Pravý sloupec je informativní.

Důležitým prvkem je logo MySmartplace v levém horním rohu, které Vás vždy dovede zpět na úvodní stránku k pracovním modulům. Stejnou funkci má v pravém horním rohu ikona  .

Osobní menu

Modul Osobní menu je dostupný všem uživatelům platformy MySmartplace bez ohledu na oprávnění a omezení nastavená v Administraci. Každý uživatel má přístup do svého profilu, do nastavení svého přihlašování, do firemních kontaktů, k vnitřním předpisům, ke svým žádostem atd.