Moje žádosti

Moje žádosti

Tato sekce je určena k podávání žádostí jednoduchým způsobem a rychlou oficiální cestou.

Postup podání žádosti

Tlačítko Nová žádost vyvolá okno s formulářem. V něm zvolíte Typ žádosti a napíšete věcný Obsah žádosti. Žádost můžete podložit jedním či více soubory. Tlačítko Uložit Vaši žádost vytvoří a připraví pro schvalovací proces.

Schvalovací proces nové žádosti zahájíte v okně vyvolaném tlačítkem Panel schvalování. Zde vyberte schvalovatele a potvrďte tlačítkem Přidat. Je-li potřeba schválit žádost na více úrovních, stejným postupem zvolte a přidejte další schvalovatele. Schvalovací proces pak spustíte tlačítkem Zahájit schvalovací proces.

Stav Vaší žádosti a průběh schvalování si můžete kdykoliv zobrazit v Panelu schvalování. O jednotlivých změnách stavu žádosti jste současně informováni notifikací.

Dokud žádost není schválená, je možné ji dodatečně Upravit.

Vyřízení schválené žádosti je v kompetenci pověřeného uživatele s rolí Administrátor. Přidělí žadateli požadovaný přístup a tlačítkem Označit jako vyřízené dokončí proces žádosti.

administrace_-_zadosti_o_pristup_-_detail_zadosti_-_vyridit.png