Administrace

Úvod

Modul Administrace je základním modulem pro správu uživatelů v prostředí MySmartplace. Umožnuje rozdělení funkcí a přístupů v jednotlivých modulech, což je zásadní zejména pro ochranu osobních údajů v modulu Personální agenda.

Administrace umožnuje rozdělení jednotlivých rolí zaměstnanců a externích spolupracovníků podle jejich postavení ve firmě, např. Administrátor, Správce, Schvalovatel dle úrovní, Odpovědný pracovník, Kontroling.