Spolupracovníci

Úvod

V tomto modulu evidujete Vaše externí spolupracovníky – dodavatele. Pracujete zde s dokumenty podléhajícími mimo jiné nařízením GDPR.