Digitální archiv

Úvod

Jak název napovídá, Digitální archiv je úložištěm dokumentů a souborů určených k archivaci. Nespornou výhodou digitální archivace je rychlé vyhledávání dokumentů.