Evidence majetku

Úvod

Veškerý evidovaný majetek společnosti vidíte přehledně s možností filtrovat podle parametrů. Efektivně zde spravujete majetek, který v účetnictví můžete i nemusíte evidovat. Máte přehled o sdílení majetku napříč odděleními, kancelářemi. Zadáváte termíny kontrol, záruk, údržby.

Jednotlivé operace s majetkem je možné schvalovat dle nastavených procesů ve společnosti. Je nastavena provázanost s modulem Zakázkový systém v příchozích fakturách a vyúčtováním hotovosti (pořizovací doklady k novému majetku) a jejímu rozdělení, resp. přiřazení.