Zakázkový systém

Zakázkový systém

Modul Zakázkový systém je zaměřen na efektivní řízení zakázek, projektů a sledování naplnění ekonomických a obchodních cílů a plánování. V modulu přehledně vidíte pracovní výkazy kolegů na zakázce či projektu, finanční stav s náklady, výnosy a ziskovost. Modul rovněž usnadňuje schvalovací procesy.

Úkoly přiřazené k jednotlivým zakázkám se automaticky propisují do osobních složek Zadané úkoly a Náhled kalendáře v modulu Správa úkolů.

Pokud máte zavedený systém odměňování na základě ohodnocení práce podle odpracovaných hodin, vše se automaticky vykazuje, započítává a propočítává v doplňkovém modulu Efektivita 2.0. Odměnu/mzdu lze exportovat do Vašeho firemního mzdového softwaru.